Návody Honda

Vybrali ste si svoj stroj – tu to ale ešte len začína.

Používateľské príručky

Všetky informácie o svojom novom zariadení nájdete v užívateľskej príručke, ktorá sa dodáva spolu so strojom.

Funkcie, prvky a postupy základnej údržby – všetko je dôležité a zíde sa vám. Uchovajte ju teda na bezpečnom mieste a pred prvým použitím stroja Honda si ju prečítajte. Ak svoju používateľskú príručku nemôžete nájsť alebo si len jednoducho potrebujete niečo pozrieť, môžete si ich všetky rýchlo a jednoducho stiahnuť z internetu.