Honda Sky

Udržateľnosť v Európe

Od svojho založenia je spoločnosť Honda vedená túžbou pomáhať ľuďom a spoločnosti. Veríme, že naše úsilie prospievať životnému prostrediu, zvyšovať bezpečnosť pre všetkých a pozitívne prispievať spoločnosti môže rozšíriť životný potenciál ľudí a priniesť im radosť.

V celej Európe sa usilujeme byť firmou, ktorú tu ľudia chcú.

Vízia spoločnosti Honda na rok 2030

Globálna vízia spoločnosti Honda do roku 2030 vymedzuje náš cieľ slúžiť ľuďom na celom svete s „radosťou z rozširovania ich životného potenciálu“. Aby sme to dosiahli, budeme stáť na čele pokroku v oblasti mobility a rozvíjať iniciatívy, ktoré pomôžu realizovať spoločnosť bez emisií uhlíka.

Jadrom tejto vízie je záväzok prinášať spotrebiteľom kvalitné výrobky, ktoré spĺňajú rôzne individuálne potreby a spoločenské očakávania.

Uhlíková neutralita

Triple Action to ZERO do roku 2050

Honda sa usiluje o vytvorenie spoločnosti s obehom zdrojov, ktorej cieľom je „nulový negatívny vplyv na životné prostredie“.

Do roku 2050 chceme znížiť spotrebu prírodných zdrojov v prípade všetkých našich produktov a firemných aktivít v priebehu celého životného cyklu produktu. Prevzatie iniciatívy v troch vzájomne prepojených oblastiach (Triple Action to ZERO): „uhlíková neutralita“, „čistá energia“ a „obeh zdrojov“.

Zistiť viac

Honda a životné prostredie

Snaha o nulový negatívny vplyv na životné prostredie

Honda prispieva k realizácii udržateľnej spoločnosti tým, že sa usiluje eliminovať negatívne vplyvy na životné prostredie v prospech všetkých ľudí. Pozrite sa na to, čo už podnikáme v celej Európe.

Zistite viac
Honda a životné prostredie

Obohacujeme život ľudí, aby si mohli plniť svoje sny

Spoločnosť Honda aktívne spolupracuje s komunitami v celej Európe s cieľom podporovať rozmanitosť, poskytovať podporu a riešiť sociálne problémy. Zistite, ako naše iniciatívy prispievajú k budovaniu lepšej spoločnosti.

Zistiť viac
Honda a životné prostredie

Ochrana ľudských životov prostredníctvom pokroku v oblasti bezpečnosti

Spoločnosť Honda neustále zdokonaľuje bezpečnostné technológie a podporuje vzdelávanie s cieľom vytvoriť spoločnosť, v ktorej môžu ľudia prežívať každý deň úplne slobodne a v pokoji.

Zistiť viac
Honda a životné prostredie

Zvyšovanie firemnej zodpovednosti a transparentnosti

Honda sa usiluje o to, aby bola „spoločnosťou, ktorú tu ľudia chcú“, a preto pokračujeme v posilňovaní svojich európskych postupov firemného riadenia v súlade so širšou globálnou víziou spoločnosti Honda pre udržateľnosť.

Ďalšie informácie