Údržba vášho stroja

S trochou starostlivosti vaša Honda vydrží ešte dlhšie.

Údržba a opravy

Váš predajca značky Honda vám poskytne kvalitný pravidelný servis vášho stroja. Veľa však môžete urobiť aj vy ako majiteľ a udržiavať ho v dokonalom (a bezpečnom) prevádzkovom stave.

Udržujte ho čistý

Trochu čistenia spraví veľa. Nielen v súvislosti so životnosťou a každodennou prevádzkou vášho stroja, ale aj pri zachovaní jeho zostatkovej hodnoty. Používajte neutrálne mydlové roztoky a dôkladne oplachujte. Skôr ako začnete pracovať, prečítajte si používateľskú príručku a oboznámte sa so všetkými bezpečnostnými opatreniami.

Kontrola pred prevádzkou

Pred spustením stroja vždy vykonajte kontrolu. Pred prácou si pozrite používateľskú príručku a skontrolujte hladinu oleja v motore.

Tu je zoznam dôležitých bezpečnostných opatrení:

  • Skôr než začnete vykonávať údržbu alebo opravu, uistite sa, že je motor vypnutý.
  • Nechajte motor úplne vychladnúť.
  • Zabezpečte primerané vetranie pracovného priestoru.
  • Nemanipulujte s ohňom v blízkosti paliva a dielov prichádzajúcich do styku s palivom.

Zhoršenie kvality paliva

Pri správnej údržbe vám vaše zariadenie Honda prinesie dlhé roky bezproblémového používania. Platí to aj pre palivový systém. Ak zariadenie dlhodobo skladujete, najlepšie je vypustiť palivový systém, pretože benzín rýchlo stráca kvalitu. To spôsobuje problémy pri štartovaní a prevádzke a v niektorých prípadoch to môže spôsobiť poškodenie palivového systému.

Servisné záznamy

Udržujte servisné záznamy svojho stroja vždy aktuálne a v súlade s plánom údržby. Z dlhodobého hľadiska sa tým znižujú náklady a uchováva sa hodnota stroja – to je vždy plus. Zabezpečte, aby servis vždy vykonával predajca spoločnosti Honda. Uistite sa o tom, že pri servise a prípadných opravách sú použité kvalitné originálne náhradné diely Honda určené pre dané zariadenie.