Bezpečnosť prevádzky

Snehová fréza Honda predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob odhadzovania snehu – a záleží nám na tom, aby bol aj bezpečný.

Dbajte na bezpečnosť

Venujte pozornosť všetkým aspektom bezpečnosti, vlastnej, aj druhých ľudí. Dodržiavanie všetkých pravidiel je nesmierne dôležité. Nájdete ich v používateľskej príručke. Pred začatím práce si dôkladne prečítajte príručku a uistite sa, že rozumiete prevádzkovým postupom špecifickým pre vaše zariadenie a presnému významu nálepiek, ktoré sú na ňom.

Skôr ako začnete

 • Prečítajte si pokyny v príručke k snehovej fréze.
 • Oboznámte sa so všetkými ovládacími prvkami a s tým, ako ich správne používať.
 • Skôr ako začnete snehovú frézu používať, skontrolujte ju – odstráňte zistené problémy alebo ju nechajte opraviť u predajcu.
 • Uistite sa, že viete, ako snehovú frézu v prípade núdze rýchlo vypnúť.
 • V záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti iných osôb pred začiatkom práce so snehovou frézou zakaždým skontrolujte okolitý priestor. Odstráňte prekážky a uistite sa, že sú ľudia a zvieratá dostatočne ďaleko.

Počas prevádzky

 • Motor nespúšťajte v uzavretých priestoroch. Výfukové plyny snehovej frézy obsahujú nebezpečný plyn oxid uhoľnatý, ktorý sa môže v úplne alebo čiastočne uzatvorených priestoroch rýchlo hromadiť a spôsobiť ujmu na zdraví alebo smrť.
 • Keď je spustený motor, nepribližujte sa k frézovaciemu nožu. Ak potrebujete pri odpratávaní snehu z akéhokoľvek dôvodu pracovať okolo snehovej frézy, vždy vypnite motor.
 • Ak sa upchá odhadzovací žľab, vypnite motor a odpojte hlavicu zapaľovacej sviečky. Pomocou drevenej palice odstráňte prekážku. Nikdy prekážku neodstraňujte rukou, mohli by ste sa vážne zraniť.
 • Snehovú frézu nikdy nepoužívajte na odpratávanie snehu zo štrkového chodníka alebo cesty, pretože by mohlo dôjsť k zdvihnutiu a odhodeniu kusov kameňa, ktoré by mohli zraniť okolostojace osoby.
 • Pri dopĺňaní paliva postupujte opatrne – palivo vždy dopĺňajte vonku v dobre vetranom priestore a pri vypnutom motore. Ak sa snehová fréza práve používala, počkajte, kým motor vychladne.
 • Snehovú frézu nepoužívajte pri slabej viditeľnosti. V podmienkach so slabou viditeľnosťou je väčšie riziko, že narazíte na prekážku alebo že dôjde k zraneniu.
 • Nikdy nedovoľte, aby snehovú frézu ovládal niekto bez toho, aby bol riadne poučený, alebo aby ju ovládali deti.
 • Počas prevádzky snehovej frézy pevne držte rukoväť a kráčajte, nebežte. Na nohách majte obuté vhodnú zimnú obuv s protišmykovou podrážkou.

Skladovanie

Správne skladovanie je nevyhnutné, pokiaľ chcete, aby snehová fréza nepodliehala korózii a stále vyzerala dobre. Dôležité tipy týkajúce sa skladovania:

 • Vypustite palivo alebo pridajte vhodné aditívum.
 • Vymeňte olej a zakryte valec motora.
 • Vyberte miesto na skladovanie – dobre vetraný suchý priestor v dostatočnej vzdialenosti od zariadení, v ktorých sa používa plameň, napríklad od pece, ohrievača vody alebo sušičky odevov. Nezvoľte miesto s elektromotormi, pri ktorých práci dochádza k iskreniu, ani miesto, kde sa používa elektrické náradie.