Honda Premium Quality

Ste rozhodnutý dobre sa postarať o vašu Hondu? Vaše rozhodnutie vítame a podporíme vás v ňom našim exkluzívnym 8 ročným vernostným programom.

8-ročný vernostný program

Ak budete počas celej prevádzky vozidla vykonávať jeho údržbu podľa doporučení Hondy, použitím doporučeného materiálu a originálnych náhradných dielov Honda v autorizovanom servise Honda v Slovenskej republike, bude vaše vozidlo kryté vernostným programom Honda Premium Quality.

Na ktoré vozidlá sa vernostný program vzťahuje:

Vernostný program je poskytovaný na vozidlá predané autorizovaným predajcom Honda v Slovenskej republike do veku 8 rokov, alebo do najazdenia 150.000 km, podľa toho čo nastane skôr. Predpísaná údržba vozidla musí byť vykonávaná po celý čas u autorizovaného predajcu Honda, použitím originálnych náhradných dielov, originálneho motorového a prevodového oleja Honda a odporučeného materiálu.

Výhody vernostného program

Aké výhody vám poskytuje vernostný program:

V prípade poruchy špecifikovaných častí vozidla, ktoré sú programom kryté, vám Honda poskytne náhradné diely na opravu úplne zadarmo.

Aké ďalšie výhody vám poskytuje vernostný program:

Okrem toho, že vernostný program zabezpečí správnu údržbu vášho vozidla, použitím tých najlepších dielov a materiálu aký vášmu vozidlu môžete dať, zároveň zvyšuje jeho trhovú hodnotu po uplynutí záruky, pretože v prípade predaja môže program využiť ďalší majiteľ. Pri predaji jazdeného vozidla vám dáva ďalší významný argument a výhodu.

8-ročný vernostný program Honda Premium Quality môžete uplatniť u ktoréhokoľvek autorizovaného predajcu Honda v Slovenskej republike.

Čo je kryté vernostným programom:

Porucha musí mať charakter výrobnej alebo materiálovej vady, ktorá nebola spôsobená externým faktorom, poškodením, nepovolenými úpravami, hrubým zaobchádzaním, používaním v rozpore s pravidlami uvedenými v užívateľskej príručke alebo použitím vozidla pre súťažné účely.

V prípade takejto poruchy vernostný program kryje nasledovné časti:

 • Motor a jeho interné časti (s výnimkou príslušenstva motora)
 • Manuálnu alebo automatickú prevodovku a jej interné časti (s výnimkou príslušenstva prevodovky)
 • Hnacie hriadele (okrem gumových manžiet)
 • Prevodovku riadenia (okrem spojovacích tyčí, gumových manžiet a ostatných častí hydraulického posilňovača riadenia)
 • Jednotku DPS – diferenciál 4WD (okrem gumových manžiet)
 • Elektronické riadiace jednotky pre motor (ECU), PCU i-MMD systému, multiplex (MICU), prevodovku, riadenie, airbagy (SRS) a ABS (modulátor ABS)
 • Batérie hybridného systému i-MMD

 

Čo nie je kryté vernostným programom:

 • Práca potrebná na opravu
 • Spotrebný materiál, náplne a mazivá
 • Spotrebné diely a diely, ktorých výmena je predpísaná pri pravidelnej údržbe
 • Príslušenstvo motora (štartér, alternátor, turbodúchadlo, vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače, palivové čerpadlá, silentbloky a ostatné príslušenstvo motora)
 • Príslušenstvo prevodovky (radiaca páka s mechanizmom, spínače, senzory a ovládacie prvky, ktoré nie sú internými časťami prevodovky, ostatné príslušenstvo prevodovky)
 • Šasi, časti náprav a podvozka (s výnimkou prevodovky riadenia a hnacích hriadelí)
 • Časti hydraulického posilňovača riadenia (s výnimkou prevodovky riadenia)
 • Časti brzdového systému (s výnimkou riadiacej jednotky/modulátora ABS)
 • Výfukový systém (potrubie, katalyzátor, DPF filter, tlmiče výfuku, O2 senzory a pod.)
 • Karosárske časti, časti interiéru, čalúnenie a lak
 • Elektroinštalácia (s výnimkou špecifikovaných častí)
 • Časti systému IMA vrátane batérie IMA
 • Části systému i-MMD okrem PCU a batérie
 • Príslušenstvo a doplnky (ťažné zariadenie, strešné nosiče, elektronika, audio, navigácia a pod.)
 • Ostatné časti, ktoré nie sú špecifikované v zozname častí krytých vernostným programom

Opýtajte sa vášho predajcu na ďalšie podrobnosti týkajúce sa 8 ročného vernostného programu Honda Premium Quality.