Vaša záruka Honda

Nech robíte akúkoľvek prácu, vaša záhradná technika Honda bude pre vás vytrvalo pracovať sezónu po sezóne. A komplexná záruka pridáva k vášmu nákupu spoľahlivosť navyše.

Originál Honda záruka

Pre všetky motorové stroje Honda platí spotrebiteľská záruka, pokrývajúca výrobné chyby aj chyby materiálu. Podmienky záruky sú uvedené v servisnej knižke stroja.

Ak chcete, aby vaša záruka zostala platná v prípade reklamácie, svoj stroj musíte udržiavať v súlade so servisným plánom, ktorý nájdete v servisnej knižke stroja (so záznamami všetkých servisných prác). Servisné práce umožnite vykonať len autorizovaným predajcom motorových strojov Honda a vždy použite originálne diely Honda.

"Navrhnuté pre výkon a dlhú životnosť" nie je iba prázdna fráza. Je to dôvod, prečo Honda na Slovensku pre vybrané produkty štandardne poskytuje rozšírenú, až 5-ročnú záruku pre spotrebiteľov. Informujte sa u vášho predajcu motorových strojov Honda, či sa rozšírená záruka vzťahuje aj na vami zakúpený model. V rámci záruky bezplatne opravíme alebo vymeníme poruchové diely nájdené počas platnej záručnej doby. Diely vymenené počas záručnej doby zostávajú vlastníctvom spoločnosti Honda a záruka pre ne platí počas zostávajúcej záručnej doby.

 

Podmienky

Rozšírená záruka Honda nepokrýva nasledujúce prípady:

  • Poškodenie spôsobené zanedbaním pravidelnej údržby podľa pokynov v používateľskej príručke.
  • Poškodenia, ktoré sú výsledkom údržby alebo opráv, vykonaných spôsobom, ktorý neschválila spoločnosť Honda.
  • Akékoľvek poškodenie spôsobené použitím neoriginálnych dielov, príslušenstva, nešpecifikovaných mazív, tekutých prostriedkov a paliva, plus poškodenie, ktoré vzniklo ako výsledok iných spôsobov prevádzky, aké uvádza používateľská príručka.
  • Použitie mimo obmedzení stanovených spoločnosťou Honda (napr. rýchlosť motora).
  • Zlyhanie spôsobené opotrebovaním alebo úpravami neschválenými spoločnosťou Honda (napr. zvýšenie výkonu).
  • Poškodenia palivového systému alebo problémy s výkonom motora, ktoré sú výsledkom kontaminovaného paliva kvôli zlému uskladneniu.

Úplné záručné podmienky Honda nájdete v servisnej knižke produktu.