Údržba vášho stroja

S trochou starostlivosti vaša Honda vydrží ešte dlhšie.

Údržba a opravy

Váš predajca značky Honda vám poskytne kvalitný pravidelný servis vášho stroja. Veľa však môžete urobiť aj vy ako majiteľ a udržiavať ho v dokonalom (a bezpečnom) prevádzkovom stave.

Udržujte ho čistý

Trocha čistenia spraví veľa. Nielen v súvislosti so životnosťou a každodennou prevádzkou vášho stroja, ale aj pri zachovaní jeho zostatkovej hodnoty. Používajte neutrálne mydlové roztoky a dôkladne oplachujte. Skôr ako začnete pracovať, prečítajte si používateľskú príručku a oboznámte sa so všetkými bezpečnostnými opatreniami.

Kontrola pred prevádzkou

Pred spustením stroja vždy vykonajte kontrolu. Pred začatím práce si pozrite používateľskú príručku a pravidelne kontrolujte (ak je to relevantné) úroveň motorového oleja, stav čepele a to, či je zaistená bezpečnostná poistka alebo zásobník na trávu. Skontrolujte aj bezchybné fungovanie plynovej páčky. Ak stroj používate v suchých prašných podmienkach alebo pri vysokých teplotách, bude potrebovať pravidelnejší servis.

Tu je zoznam dôležitých bezpečnostných opatrení:

  • Skôr než začnete vykonávať údržbu alebo opravu, uistite sa, že je motor vypnutý.
  • Nechajte motor a výfukový systém úplne vychladnúť.
  • Náhodnému spusteniu zariadenia zabráňte zložením hlavice zapaľovacej sviečky.
  • Zabezpečte primerané vetranie pracovného priestoru.
  • Nemanipulujte s ohňom v blízkosti paliva a dielov prichádzajúcich do styku s palivom.

Zhoršenie kvality paliva

Bezolovnatý benzín pri skladovaní rýchlo stráca svoju kvalitu, čo môže mať vplyv na fungovanie vášho stroja. Časové obdobie uskladnenia benzínu sa môže líšiť, avšak pri uskladnení stroja odporúčame vyprázdniť nádrž a karburátor. Záruka Honda nepokrýva poškodenie palivového systému ani problémy s výkonom motora, ktoré vzniknú v dôsledku kontaminovaného paliva.

Servisné záznamy

Udržujte servisné záznamy svojho stroja vždy aktuálne a v súlade s plánom údržby. Z dlhodobého hľadiska sa tým znižujú náklady a uchováva sa hodnota stroja. Zabezpečte, aby servis vždy vykonával autorizovaný predajca spoločnosti Honda. Uistite sa o tom, že pri servise a prípadných opravách sú použité originálne náhradné diely Honda.