Návody a príručky

Mapy a navigácia

Cesty, podobne ako naše autá, sa stále menia. Názvy, trasy, práce na cestách a parkoviská – stále potrebujete aktuálne informácie. Aktualizujte svoj navigačný systém Honda o najnovšie dostupné európske mapy, aby ste sa nemuseli strachovať, či ste zle neodbočili.

Pre najnovšie aktualizácie kontaktujte svojho dealera Honda.